Project Description

Chakrat on kiinnostava asia. Tätä oppia käytetään ympäri maailma eri tavon ja myös jotkut uskonnot pohjautuu tähän oppiin. Täällä Thaimaassa puhuttiin uudessa temppelissä. Kerroin mielipiteeni uskonnoista ja sanoin ainoastaan chakrat kiinnostaa. Kiinnostavaa, että keskustelukumppani oli samaa mieltä ja tilaisuudessa oli Kiinalainen “mestari” sisältönä kolmannen silmän “avaaminen”… Keskustelukumppani sanoi, että Thaimaalaiset ei tiedä chakroista mitään? Mielestäni miettiminen, pohtiminen, rukoileminen on kaikki samaa meditaatiota eli chakrojen käyttöä? On vain paljon tehokkaampaa opetella…

7 Chakraa

Ihmisellä on kehossa seitsemän eri voimakeskusta, päächakraa. Nämä keskukset ovat elämän energian virtausten ratkaisevia säätimiä. Ne edustavat tunne-elämänkerran fyysisiä varastoja. “Kokemus muuttuu kehoksi”. On olemssa myös 12 chakraa.

Kun chakrat toimivat, olet onnellinen ja hyvinvoiva. Tukokset chakroissa voivat aiheuttaa ahdistusta, masennusta ja fyysisiä vaivoja.
Ihmiskehon toimintoja ylläpitää energiajärjestelmä, joka koostuu kolmesta eri tekijästä: energiakehoista (auroista), energiakeskuksista (chakroista) ja energiakanavista (meridiaaneista). Energia on elämän perusta, ilman sitä ei olisi mitään.

Seitsemän voiman astetta opastavat meitä käyttämään ja ymmärtämään paremmin henkilökohtaista voimaamme. Kukin näistä energiakeskuksista sisältää yleismaallisen henkisen opetuksen, joka ihmisen on opittava, jotta voisi kehittyä ylemmälle tietoisuuden asteelle.

Chakrajärjestelmä on kuvaus ihmisen aikuistumisesta seitsemän selkeästi erillisen vaiheen kautta. Kussakin vaiheessa ihminen alkaa ymmärtää paremmin omaa voimaansa ja henkistä voimaa, sillä kukin chakra edustaa henkistä opetusta tai haastetta, jota kaikki ihmiset kohtaavat.

Kun ihminen oppii chakran opetuksen, hän saa voimaa ja itsetuntemusta jotka siirtyvät häneen henkeensä ja siirtävät häntä eteenpäin polulla kohti henkistä tietoisuutta.

Ohessa CCD kameran kuva näyttää mittaustuloksen.

Tätä menetelmää on käyttänyt yli 300 lääkäriä ympäri maailmaa. Monet lääkärit alkavat lopulta ymmärtää, että monet sairaudet johtuvat ensin emotionaalisesta häiriöstä ja ilmestyvät sitten fyysiseksi sairaudeksi.

Kuvauksella on osoitettu myös tarkka hetki, jona jonkun sielu jätti kehon kuoleman aikana! On olemassa sininen elämänvoima, jonka voimme nähdä poistumatta kehosta. Hän sanoo, että napa ja pää ovat ensimmäiset osamme, jotka menettävät elämänvoimansa, ja sydän ja nivusi ovat viimeisiä…

Elämän tarkoitus on ymmärtää ja kehittää hengen voimaa, joka on elintärkeä henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Tämän voiman väärinkäyttö kuluttaa henkeä ja imee elinvoimaa fyysisestä kehostamme.

Kaikki ihmiset pelkäävät hylätyksi joutumista, jonkin tai jonkun menettämistä tai petetyksi tulemista. Viha ja valhe on yhtä myrkyllistä kaikkien kehossa. Rakkaus vetää meitä kaikkia puoleensa.

Jokainen ajatus joka päähämme pälkähtää, jokainen uskomus johon luotamme, jokainen muisto jota kannamme mukanamme, muuttuu positiiviseksi tai negatiiviseksi käskyksi keholle ja hengelle.

Kaikki elämä sykkii energiaa, ja kaikki energia sisältää tietoa. Ihmisen fyysistä kehoa ympäröi energiakenttä, joka ulottuu niin kauas kuin käsivarret voi ojentaa ja koko kehon pituudelle. Se on sekä informaatiokeskus että hyvin herkkä havaintojärjestelmä, ja me olemme sen välityksellä jatkuvasti yhteydessä kaikkeen ympärillä olevaan.

Kukin biologisen järjestelmämme sisältämästä seitsemästä voiman tasosta käsittää yhden pyhän totuuden.

Pyhät totuudet sykkivät jatkuvasti sisällämme ja opastavat meitä käyttämään voimaa oikein elämässämme. Ne ovat osa energiajärjestelmää jo meidän syntymän hetkellä.

Pyhien totuuksien loukkaaminen heikentää sekä henkeä, että fyysistä kehoa ja niiden kunnioittaminen vahvistaa hengen ja fyysisen kehon voimaa. Energia on voimaa, ja meidän kehomme tarvitsee energiaa; siispä kehomme tarvitsee voimaa.

  • Kaikki on yhtä

  • Kunnioittakaa toisianne

  • Kunnioita itseäsi

  • Rakkaus on jumalainen voima

  • Anna tahtosi jumalan haltuun

  • Etsi vain totuutta

  • Elä tässä hetkessä

Chakrat ja “käyttöohje”. Kun näitä totuutta käyttää itsetutkiskeluun, voi määritellä, mihin menettää voimaa, ja noutaa henkensä takaisin, kun on tunnistanut, mitä totuutta ei ole noudattanut. Etene chakrojen läpi ja keskity seuraaviin asioihin:

Ensimmäinen chakra: Heimovoima.
– opetukset, jotka liittyvät materiaaliseen maailmaan
Ensimmäisessä chakrassa keskity sefira shekhinan energiaan ja tunne yhteytesi kaikkeen elämään. Keskity kasteen sakramentin symboliseen merkitykseen ja siunaa elämä, jota olet suostunut elämään, ja perhe, sekä omasi että laajempi yhteys, joka muodostaa elämäsi

Toinen chakra: Ihmis- suhteiden voima.
– opetukset, jotka liittyvät seksuaalisuuteen, työhön ja fyysiseen haluun
Toisessa chakrassa keskity sefira jesodin energiaan ja tunne energia, jonka olet luovuttanut tältä kehon alueelta luomistyöhön. Jos energiasi on saastunut – täynnä negatiivisuutta ja pelkoa – tutki tarkoitusperiäsi. Muistuta itseäsi ehtoollisen sakramentin energiasta: näe kuinka jokaisella ihmisellä elämässäsi on korkeampi tarkoitus. Jos et näe tätä jumalaista tarkoitusta selkeästi, pyydä energiaa, jotta voisit nähdä läpi illuusioiden, jotka hallitsevat sinua.

Kolmas chakra: Henkilökohtainen voima, minä
– opetukset, jotka liittyvät egoon, persoonallisuuteen ja itseluottamukseen
Kolmannessa chakrassa keskity sefirotien netsah ja hod energiaan, eheyteen ja kestävyyteen. Arvioi oma käytöksesi ja oletko tinkinyt kunniasi suhteen. Jos olet, mieti kunnian merkitystä ja pyydä apua voidaksesi pitää kiinni omasta kunniantunnostasi. Muistuta itseäsi konfirmaation sakramentista, että olet luvannut itsellesi kunnioittaa omaa arvokkuuttasi.

Neljäs chakra: Emotionaalinen voima, rakkaus
– opetukset, jotka liittyvät rakkauteen ja anteeksiantoon
Neljännessä chakrassa keskity shefira tif`´eretin energiaan, rakkauden ja myötätunnon energiaan. Arvioi, kuinka hyvin jaat rakkautta muille ja itsellesi, mukaan lukien se rakastava energia joka sisältyy anteeksiantamiseen. Keskity siihen, miten olet huolehtinut itsestäsi ja kuinka hyvin kunnioitat symbolista valaa avioliitossa itsesi kanssa.

Viides chakra: Tahdon voima
– opetukset, jotka liittyvät tahtoon ja itsensä ilmaisemiseen
Viidennessä chakrassa keskity sefirotien hesed ja gevura energiaan, armon ja tuomion energiaan, ja arvioi omien ajatustesi laatu muiden ihmisten ja itsesi suhteen. Arvioi se, mitä olet puhunut muille, ja jos olet puhunut vahingollisia sanoja, lähetä positiivista energiaa näille ihmisille. Jos olet valehdellut, tunnusta tietoisesti, että olet toiminut toisia pettääksesi, ja tutki sisällä olevaa pelkoa, joka aiheuttaa petollisia toimia. Tämä on sovituksen sakramentin energian käyttämistä. Pyydä Valoa valaisemaan pelkoasi ja antamaan sinulle rohkeutta olla jatkossa toimimatta samalla tavoin negatiivisesti.

Kuudes chakra: Mielen voima, selkeys
– opetukset, jotka liittyvät mieleen, intuitioon, ymmärrykseen ja viisauteen
Kuudennessa chakrassa keskity sefirotien hokhoma ja bina energiaan, jumalan viisauden ja ymmärryksen energiaan, ja jatka päivittäisen elämäsi arviointia. Pyydä viisautta ja ymmärrystä tilanteisiin, joiden suhteen tunnet itsesi hämmentyneeksi tai pelokkaaksi. Muistuta itseäsi papiksi vihkimisen sakramentin lupauksesta: kullakin meistä on erityinen lahja annettavaksi tälle elämälle ja kukin meistä ohjataan väistämättä oikealle polulle.

Seitsemäs chakra: Henkinen yhdyssiteemme, yhtenäisyyden tuntu kaikessa luodussa
– opetukset, jotka liittyvät henkisyyteen
Seitsemännessä chakrassa keskity sefira keterin energiaan, yhteyteesi jumalaan, ja sairaiden voitelun sakramenttiin, ja suorita keskeneräiset asiat tietoisesti loppuun ja irrottaudu niistä. Salli jumalan energian saapua mieleesi, kehoosi ja henkeesi, ja hengitä tuota energiaa itseesi.

Tämän itsetutkiskelun kautta voi kehittää kyvyn lukea energiaa ja tuntea intuitiivista johdatusta. Tämän kyvyn kehittäminen vaatii päivittäistä harjoitusta – kriisien aikana jopa joka tuntisia. Tämä yksinkertainen tietoisuuden teko yhdistettynä tietoiseen sitoumukseen oppia kokemastaan heikentää pelkoa ja vahvistaa henkeä.

Suurin tahdon teko, johon voimme sijoittaa henkemme, on valita elämä seuraavien sääntöjen mukaan.
1.    Älä tuomitse
2.    Älä odota mitään
3.    Luovu tarpeesta tietää, miksi käy niin kuin käy
4.    Luota siihen, että elämän odottamattomat tapahtumat ovat eräs henkisen johdatuksen muoto
5.    Ole riittävän rohkea tehdäksesi valinnat, jotka sinun on tehtävä, hyväksy se, mitä et voi muuttaa, ja ole niin viisas, että tiedät näiden eron.

Joskus “muutos on jatkuvaa” tuntuu viholliselta, joka on pyyhkäissyt onnellisen osan elämästä pois. Silloinkin yksinäinen vaiheemme päättyy ja uusi elämänvaihe alkaa. “Muutos on jatkuvaa” on myös lupaus, jonka mukaan tulee aina uusi alku.

Tietoisuus tarkoittaa kykyä jättää vanha taakse ja hyväksyä uusi täysin tietoisena siitä, että kaikki päättyy aikanaan.

Kriisi alkaa yleensä siitä, että ihminen tiedostaa, että elämästäpuuttuu tarkoitus ja päämäärä, eikä hän voi poistaa tunnetta muuttamalla ulkoisia tekijöitä. Hän tuntee syvää kaipausta ja tavalliset ratkaisut ei riitä.
Ihmisillä jotka ovat henkisessä kriisissä, on tunne, jokin yrittää herätä heidän sisällään, he eivät vain tiedä mikä.

Menestys

Me mittamme menestystämme oman mukavuutemme ja turvallisuuden mukaan, maailmankaikkeus mittaa menestystämme sillä, kuinka paljon olemme oppineet.

Voimistuminen

Sisäinen voimistuminen siirtää ihmisen painopisteen ulkoa sisälle – se on merkki henkisestä siirtymästä.

Karma

Karma muodostuu tekemiemme valintojen energiasta ja niiden fyysisistä seurauksista. Negatiiviset valinnat saavat aikaan sen, että tilanne toistuu, jotta oppisimme, miten tehdä positiivisia valintoja.
Kun opimme opetuksen ja teemme positiivisen valinnan, tilanne ei enää toistu, koska henkemme ei ole enää yhteydessä negatiiviseen valintaan, joka opetuksen aiheutti. “ympäri käydään yhteen tullaan “.

Valehteleminen

Valehteleminen vahingoittaa sekä kehoa, että henkeä, koska ihmisen energiajärjestelmä luokittelee valheen myrkyksi. Sekä henki, että keho vaativat rehellisyyttä ja lahjomattomuuttaan menestyäkseen. Ihmisen täytyy päästä eroon kaikista aiheuttamistamme totuuden vääristelyistä.

Totuus

Totuuden erottaminen illuusiosta on enemmän mielen kuin aivojen tehtävä. Aivot hallitsevat fyysistä kehoa, ja mieli komentaa energiakehoa, eli yhteyttä ajatuksiin ja käsityskykyyn. Aivot ovat fyysinen instrumentti, jonka kautta ajatus muuttuu toimeksi.

Hengen anatomia
12 Chakraa
CAROLINE MYSS
MEDITOINTI MUSIIKKIA