Haluatko pidentää elämääsi?
Haluatko ehkäistä sairauksia?
Haluatko parantaa elmänlaatua?
Tiedätkö mikä on hiljainen tappaja?
Ennaltaekäisevä hotokeino?
Kolloidiset mineraalit on elintärkeitä.
Kollektiivinen tietoisuus.
Filosofia.
Etiikka.
Millään teolla ole arvoa, elleivät ne edistä tajuisten olentojen elämää ja onnea
Hyvää on tarkoituksenmukainen ja hyödyllinen, joka säilyttää ja edistää tajuisten olentojen menestystä, lisää heidän mielihyväänsä tai vähentää heidän tuskaansa…
Fyysinen ja henkinen hyväntekeväisyys tarkoittaa toisten auttamista niin, että ne kykenevät itseänsä tehostamaan.

Henkisen avun antaminen on hankalampaa kuin fyysisen. Kant ajatteli, että hänen oleellisten ominaisuuksien täytyy olla hänen omaa työtänsä, hänen omasta tahtomisestaan lähtöisin. Tuohon sisältyy se totuus, että henkinen apu ei voi olla muuta kuin omatoimisuuden hereille saattamista. Sokrates sanoi samaa, että on annettava henkistä synnytysapua, jotta yksilössä itsessään piilevät idut saadaan ilmi…

FYYSINEN IHMINEN

 • Ruokavalio, liikunta ja elämäntavat ovat kolme peruspilaria.

 • Henkinen ja fyysinen hyvinvointi ovat yhteydessä toisiinsa.

 • Tärkeää on ennaltaehkäisy ja immuunikyvyn vahvistaminen.

 • Hoitomuoto vaihtoehdot auttavat sinua tekemään oikeita päätöksiä hyvinvointiisi.

 • Vertailemme eri hoitomuotoja toisiinsa, analysoimme ja synteesin tavoin tuotamme täysin uusia jalostettuja palveluita yhdestä paikkaa

 • Valitsemme ja myymme tärkeitä lisäravinteita ennaltaehkäisemään sairauksia ja parantamaan hyvinvointia.

HENKINEN IHMINEN

 • Tapaamme eri alojen osaajia, henkiset perinteet, viisausopit, uskonnot, hyvinvoinnin asiantuntijat.

 • Jalostamme tietoa, palveluita virikemuotoon jotta henkilön omatoimisuus saadaan hereille. 

 • Tarjoamme hyvin jalostettuja tuotteita ja palveluita yhdestä paikkaa. Kaikki kokonaisuudet muodostuvat osista, valitsemme parhaat osat, tarjoamme parhaat kokonaisuudet.

 • Ymmärtää että jokainen ajatus, uskomus, muisto muuttuu positiiviseksi tai negatiiviseksi käskyksi keholle ja hengelle.

 • Tieto on kaikkein korkeimpaa toimintaa jolla muutokset saadaan aikaan.

Hyvinvoinnin jalostus – Miten muutos saadaan aikaan?

Hyvinvoinnin jalostus vaati vain eri osaajista muodostetun ydin tiimin. Kaikki kokonaisuudet muodostuvat osista. Valitaan hyvinvoinnin palveluista sekä tuotteista parhaat osat ja jalostetaan täysin uusia kokonaisuuksia. Luodaan virikkeellinen, elämyksiä ja oppikokemuksia antava toiminta ympäristö. Espanja costa del sol?

Haluatko pidentää elämääsi, ehkäistä sairauksia, parantaa elmänlaatua?

Kaikki tieto ja taito on olemassa, mutta kovasti hajallaan tuotteistamatta. YKSI suuntaus, palvelu, tieto EI riitä. Kaikki on olemassa mutta tuotteistamatta.
– usein ihminen kiinnostuu terveydestä vasta kun vakavasti sairastuu. Joskus tämä on “liian myöhään” ja lääkehoito on agressiivista, sivuvaikutukset myös voi olla terveydelle haitallisia jopa aiheuttaen oman vastuskyvyn romahtamisen aiheuttaen sairauksia. Amerikkalainen tutkimus; lääkärit, lääkkeet, kolmanneksi suurin kuoleman aiheuttaja?
ENNALTAEHKÄISY on yksi liian vähän puhuttu “tuotteistettu” asia, ratkaisu joka alkaa jo lapsuusiässä. Sellaista puutostilaa ei ole kuin lääkkeen puute…
Adepti tutkii, vertailee, tuotteistaa. Yhdistämämme erilaiset hoitomuodot, tuotteet, elämisen- ja työelämän opit. Tuotamme täysin uusia tuotteita, palveluita ja kokonaisuuksia.

Toiminta vaatii keskuksen, keskuksia:
1. Palveluiden, tuotteiden analyysi ja synteesi
2. Sairauksien ja ongelminen ennaltaehkäisyn keinot
3. Eri alojen osaajien yhteistyön edistäminen
4. Tuotemyynti
5. Majoituspalvelut
6. Tapahtumat, hoidot, hyvinvointi-, kannustematkailu, erikoisturimi, räätälöinti.
Menestyminen, kyvykkyys perustuu uusien mahdollisuuksien näkemiseen, kokemukseen ja kykyyn luoda uutta toimintaa. Alalta puuttuu idearikasta, valveutunutta tuotepalvelukehitystä ja uutta nykyaikaista tapaa toimia eri palveluiden tarjonnassa ja yhdistämisessä.

Päätarkoituksena jalostaa olemassa olevaa tietoa ja palveluita. Muodostaa uusia palvelukokonaisuuksia, tuottaa uusia tuotteita. Lue lisää.

Ennaltaehkäise sairauksia.
Vahvista immuunikykyä.
Valitse oikea hoitomuoto.
Elä pitempään.

Hiljainen tulehdus on syytekijänä pitkälti kaikissa pitkäaikaisissa sairauksissa.  Tämä voidaan ehkäistä, vaimentaa ja sammuttaa nauttimalla ruoan lisänä kalaöljyn omega-3-rasvahappoja.

Kolloidiset mineraalit ovat elintärkeitä. Jos et saa niitä joka päivä, lyhennät elämääsi.
Kolloidiset mineraalit imeytyvät 98 prosenttisesti!

Homeopatia on kokonaisuutena nopeiten kasvava terveydenhoitoala maailmalla. Homeopatia on lääkintäjärjestelmä, jossa hoitoon käytetään homeopaattisia lääkkeitä. Homeopaattiset lääkkeet ovat niin voimakkaasti laimennettuja että niissä ei ole jäljellä mitään potilasta vahingoittavaa. World Health Organization hyväksyntä.

Ayurveda on tuhansia vuosia vanha intialainen lääketiede, ja siinä pyritään etsimään jokaiselle ihmiselle juuri heille sopiva elämäntapa ja ruokavalio, jotka estävät sairauksia.  Ayurveda ennaltaehkäisee sairauksia ja auttaa saavuttamaan kehon ja mielen tasapainoa ruokavalion, elämäntavan ja yrttien avulla. Peruslähtökohtana on sairauden syiden poistaminen. World Health Organization hyväksyntä.

Chakraopin mukaan chakrojen eli ihmisen kehon energiakeskusten avoimuus vaikuttaa siihen miten harmonisesti ne toimivat, ja energiakeskukset ovat suorassa yhteydessä fyysiseen kehoon, koska ne ovat sen olennainen osa. Niin kuin muitakin energiaparantamisen muotoja käytetään nykyisin kaikkialla maailmassa menestyksekkäästi ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä parantamiseen. 

Ihmisen geneettinen potentiaali on elää 130 – 140 vuotta.

 • Jokainen eläin ja jokainen ihminen joka kuolee ns. luonnollisista syistä kuolevat ravinnon puutteeseen.

 • Olipa perimäsi mitä sorttia tahansa, pitkän elämän valttikortit ovat sinun käsissäsi. Geenit määräävät vain parisenkymmentä prosenttia elinikäsi pituudesta.

 • Tarvitsemme 90 eri ravintoainetta ruoassmme joka päivä. Tarvitsemme 60 mineraalia, 17 vitamiinia, 12 välttämätöntä aminohappoa eli proteiinin rakennusaineita ja kolmea välttämätöntä rasvahappoa.

 • Tarvitsemme näitä joka päivä ettemme saisi ravinnonpuutosta joka aiheuttaa sairauksia. Tarvitsemme joka ainoata ainetta riittävän määrän!

 • Kasvit voivat valmistaa näistä useimpia. Mutta sinun pitää syödä 15-25 erilaista kasvia joka päivä oikeassa suhteessa saadaksesi kaiken tämän. Ongelma, kasvit eivät voi valmistaa mineraaleja. Näitä ei ole enää maaperässä eikä niitä ole sen tähden meidän kasveissamme. Kestää vain 5-10 vuotta imeä maaperä tyhjiin.

 • Joka kerta kun siitä otetaan sato, ottavat kasvit mineraaleja maaperästä. Maa on tyhjennetty mineraaleista, joten kasvit eivät saa mineraaleja ja ihmiset jotka syövät näitä kasveja, kärsivät mineraalipuutteesta.

TUTUSTU TUOTTEET JA PALVELUT
LUE VIRIKKEITÄ
VIRIKKEITÄ SIVUSTO

PALVELUIDEN JALOSTUS

BRÄNDI TYÖKALUT

HYVINVOINNIN JALOSTUS

Suomalaista viisautta.

Arto Salonen
Dosentti, Tulevaisuuden tutkija
artosalonen.com

Jukka Hankamäki
Filosofian tohtori
hankamaki.fi
jukkahankamaki.blogspot.com