Mobiilissa tekstissä kaksi puolta klikkaamalla.

HILJAINEN TULEHDUS

Krooninen matala-asteinen tulehdus on syytekijänä kaikissa pitkäaikaisissa sairauksissa.

Yhdessä vapaiden radikaalien ja homokysteiinin kanssa ne ovat ovat “rikoskumppaneita”. Vaikka immunologian isä Rudolf Virchow esitti jo 1850-luvulla (!), että valtimonkovetustauti johtuu tulehduksesta, asia jäi unholaan ja on noussut uudelleen esille vasta viime vuosina. Asia on edelleen outo useimmille terveydenhuollon ammattihenkilöille, maallikoista puhumattakaan.

LUE LISÄÄ

MINERAALIT

Jokainen eläin ja jokainen ihminen joka kuolee ns. luonnollisista syistä kuolevat ravinnon puutteeseen. Ihmisen geneettinen potentiaali on elää 130 – 140 vuotta. Tarvitsemme 90 eri ravintoainetta ruoastamme joka päivä. Tarvitsemme 60 mineraalia, 16 vitamiinia, 12 välttämätöntä aminohappoa eli proteiinin rakennusaineita ja kolmea välttämätöntä rasvahappoa.

Tarvitsemme näitä joka päivä ettemme saisi ravinnonpuutosta joka aiheuttaa sairauksia. Tarvitsemme joka ainoata ainetta riittävän määrän.  Esim. kasvit eivät voi valmistaa mineraaleja. Näitä ei ole enää maaperässä eikä niitä ole sen tähden meidän kasveissamme. Tarvitsemme lisäravinteita! LUE LISÄÄ

KOLLOIDISET MINERAALIT

Kolloidiset mineraalit imeytyvät 98 prosenttisesti. Ne ovat hyvin mielenkiintoisia; Osaset ovat hyvin pieniä. 7000 kertaa pienempiä kuin punainen verisolu. Jokainen osanen on negatiivisesti varautunut.

Suolen sisäpinta on positiivisesti varautunut, joten syntyy sähköinen vetovoima ja se keskittää mineraalit suolen seinämiin ja tämä antaa sinulle 98 prosenttisen imeytymiskyvyn. Kasvit eivät kykene tuottamaan mineraaleja. Jos niitä ei ole maassa, kasvit eivät voi tehdä niitä. Jos et saa niitä joka päivä, lyhennät elämääsi.

SELEENI

Jos sinulla on seleenin puute etkä halua odottaa kunnes yhtäkkiä kuolet sydänkohtaukseen, katso käsiäsi ja kasvojasi onko sinulla ns. vanhuuden pilkkuja. Silloin sinulla on luultavasti varhainen seleenin puute.

Ne ovat vapaiden radikaalien aiheuttamia vahinkoja ja jos sinulla on tietoa mistä se johtuu voit alkaa ottamaan kolloidista seleeniä ja kuudessa kuukaudessa se on poissa. Vahingot häviävät ulkopuoleltasi, ne häviävät sisältäsi, aivoista, sydämestä, maksasta ja munuaisista…. LUE LISÄÄ

KROMI- JA VANADIINI

Kaksi hivenainetta jotka voivat estää ja parantaa diabeteksen ovat kromi ja vanadiini.

Kromi- ja vanadiinipuute johtaa verensokeriongelmaan ja jos annat sen mennä liian pitkälle se päätyy diabetekseen. Varhainen tinan puute voi ilmetä myös mm. kaljupäisyytenä. Insuliinin käyttöä ei voi lopettaa yhtäkkiä, sitä pitää vähentää asteittain. Useimmilla ihmisillä kestää 4-6 kuukautta korvata insuliini kromilla ja vanadiinilla…

LUE LISÄÄ

OMATOIMISUUS!

Fyysinen ja henkinen hyväntekeväisyys tarkoittaa toisten auttamista niin, että ne kykenevät itseänsä tehostamaan. Henkisen avun antaminen on hankalampaa kuin fyysisen. Kant ajatteli, että hänen oleellisten ominaisuuksien täytyy olla hänen omaa työtänsä, hänen omasta tahtomisestaan lähtöisin.

Tuohon sisältyy se totuus, että henkinen apu ei voi olla muuta kuin omatoimisuuden hereille saattamista. Sokrates sanoi samaa, että on annettava henkistä synnytysapua, jotta yksilössä itsessään piilevät idut saadaan ilmi. Henkisesti rappeutuneita ihmisiä autetaan jo osoittamalla, että uskotaan heidän kykenevän jotakin suorittamaan.

HYVÄ

Hyvä on niinimuodoin teko, joka säilyttää elämänkokonaisuutta, ja antaa elämänsisällölle täyteläisyyttä ja eloa. Hyvää on tarkoituksenmukainen ja hyödyllinen, joka säilyttää ja edistää tajuisten olentojen menestystä, lisää heidän mielihyväänsä tai vähentää heidän tuskaansa.

PAHA

Paha on teko, jolla on enemmän ja vähemmän ilmeinen taipumus hajottamaan tai supistamaan elämänkokonaisuutta ja sen sisältöä. Eristys ja sokeus ovat kaksi piirrettä, jotka ilmenevät pahassa. Kreikkalainen etiikka pani painoa sokaistumiseen, joka herättää ylimielisyyttä ja julkeutta. Homeros ja traagikot synnin alkuperäksi järjen himmenemisen ja Sokrates suorataan tietämättömyydeksi.

E- TYÖ

Eetillinen työ tarkoittaa luonnollisten tarmolajien muuntamista sellaisiin muotoihin, jossa ne voivat luoda arvokkaita tuloksia. Eetillisten arvostelmain tarkoituksena on osoittaa välineitä ja keinoja, joiden avulla saavutetaan joitain, jolla on arvoa meille ja jonka sen vuoksi enemmän tai vähemmän tietoisesti teemme tarkoitusperäksi.

EETILLISET ARVOSTELMAT

Eetilliset arvostelmat koskevat inhimillisiä tekoja ja inhimillisiä elämänjärjestyksiä (instituitioja), viimeksi mainittu kuitenkin ainoastaan, mikäli ne ovat aiheutuneet inhimillisistä teoista ja mikäli ne ovat näiden tekojen avulla muutettavissa. Teko johtuu yksilön sisäisestä olennosta, hänen vaistoistaan ja vieteistään, hänen ajatuksistaan ja tunteistaan

ALITAJUNTA

Alitajunta on mustavalkoinen, se uskoo kaikki mitä ajattelet todeksi. Alitajuntasi ei väittele vastaan, se hyväksyy sen minkä tietoinen mielesi sille julistaa. Mitä tietoinen mielesi olettaa ja pitää totena, sen alitajunta hyväksyy ja toteuttaa. Ajattele hyvää, niin siitä on hyvät seuraukset. Ajattele pahaa, niin siitä seuraa pahaa. Olet sitä, mitä ajattelet päivät pitkät.

KÄYTTÖ

Lataa alitajuntaasi ennen nukahtamista tehtävä, vaadi, että sen pitää kehittää ratkaisu johonkin ongelmaasi – ja se toteuttaa sen. Kun rentoutat mielesi ja hyväksyt jonkin idean, alitajuntasi ryhtyy toteuttamaan sitä. Uneliaassa tilassa vältät tietoisen minäsi ja alitajuisen minäsi ristiriidat. Kuvittele haluamasi asia toteutuneena yhä uudelleen juuri ennen nukahtamista.

SYYLLISYYS-HUOLI

Jos uskotte, että syyllisyyden tunteminen tai riittävän pitkään huolehtiminen muuttaa jonkin menneen tai tulevan tapahtuman, niin te elätte jollain toisella planeetalla, jossa on erilainen todellisuus. Syyllisyys merkitsee, että hukkaatte läsnä olevat hetkenne menneestä lamautuneena, kun taas huoli on tunne, joka lamauttaa teidät nykyhetkessä jonkin tulevan takia – usein jonkin sellaisen takia, jolle te ette voi mitään.

Koko elämän ajan hyödyttömiä tunteita ovat syyllisyys tehdystä ja huoli siitä, mitä pitäisi tehdä.
Omista virheistä oppiminen on terve ja välttämätön osa kasvamista. Syyllisyyden tunto on sen sijaan epätervettä, koska te silloin tuhlaatte nykyhetken energiaanne olemalla masentunut, järkyttynyt tai epätoivoinen jonkun menneen tapahtuman takia. Suurinkaan syyllisyyden tunto ei saa tehtyä tekemättömäksi.

IHMISLUONTO

Sellaista asiaa kuin ihmisluonto ei ole olemassakaan. Koko käsite on tarkoitettu ihmisten lokeroimiseen ja verukkeiden keksimiseen. Ihminen on omien valintojensa summa.

Sen sijaan, että sanotte: “minä olen sellainen ja sellainen”, te voisitte sanoa: “olen valinnut sen mitä olen”. Jokainen “minä olen”, estää teitä kasvamasta.

KOKEMUS

Kaikki toiminta on työtä. Mitä laajempi on ihmisen toimintakokemus eri alueilta, sitä suuremmaksi kehittyy yhteenvetokyky eri osa- alueiden syy-seuraus suhteista sekä niiden riippuvaisuussuhteista toisiinsa. Kuka paljon tekee se paljon kokee, se myöskin paljon oppii. Toiminta on myös siis kokemusperäisen viisauden oppimista.

Kaikki toiminta tähtää aina laajemman ja laajemman kokemuspiirin haltuunottoon. Ihminen erikoistuu aina vain syvemmälle, kunnes on alan mestari. Kehityksen edetessä syntyy monilahjakkuuksia, jotka ovat suveneereja useilla alueilla. Se että koemme jonkin toiminnan haasteena itsellemme, johtuu pitkälle siitä, että tarvitsemme kehityssykäyksiä voidaksemme kehityskutsumuksen hoitaa.. Lue lisää

LUOVUUS 1

Tartu ajatukseen. Uudet ajatukset ovat nopeita välähdyksiä. Jollet nopeasti tartu niihin, ne voivat kadota ikuisiksi ajoiksi. Ihmiset jotka todella haluavat kehittää luovuuttaan, ovat oppineet havaitsemaan uudet ajatukset, arvostavat näitä, ja heti niiden vilahdettua tajunnassa ymmärtävät painaa ne mieleensä.

Etsi haasteita.

Uusia ajatuksia voi saada hankkiutumalla tilanteisiin, joissa on todennäköistä epäonnistua. Yllättävää, epäonnistuminen voi olla luovuuden lähde – kunhan sitä käyttää järjestelmällisesti hyväkseen. Epäonnistuessamme yleensä ryhdymme kokeilemaan uusia toimintamalleja, joka on juuri luovuuden kannalta olennaista. Myös ratkaisemattomat ongelmat edistävät luovuutta.

LUOVUUS 2

Hanki kokemuksia. Mitä enemmän ja mitä monipuolisempaa tietoa sinulla on, sitä suurempi on myös luova potentiaalisi. Lukemattomat edistysaskeleet ovat sen ansiosta, että keksijöillä on ollut kokemuksia monelta alalta.

Hae virikkeitä.

Voi edistää luovuutta ympäröimällä itsesi monenlaisilla ärsykkeillä. Vielä tärkeämpää on, että ärsykkeet vaihtuvat riittävän usein. Myös vuorovaikutus voi edistää luovuutta. Esimerkiksi aivoriihen tehokkuus perustuu siihen, että se altistaa osallistujat monenlaisille ärsykkeille. Toisaalta se voi myös ehkäistä luovuutta saattamalla osallistujat alttiiksi moitteille ja kritiikille.

LUOVUUS 3

Työtapa, jossa toimitaan vuoroin yksin ja vuoroin ryhmässä, tuottaa kaksi kertaa niin paljon ideoita kuin tavallinen aivoriihi. Miksi? Koska luovuus on aina yksilöllinen prosessi. Kun luovuutemme lisääntyy, meidän on entistä helpompi löytää ratkaisuja arjen pikku ongelmiin.

Meidän suurin osa jokapäiväisestä elämästämme perustuu intuitioon. Jos esimerkiksi sanomme jonkin väitteen olevan looginen, tarkoitamme, että väite tuntuu meistä oikealta. Valitettavasti esimerkiksi kouluissa ei hyväksytä arvaamista, kun päinvastoin sitä pitäisi kannustaa.

AIVOT 1

Ikääntyneen ihmisen aivot ovatkin monessa suhteessa paremmat kuin nuoren. Aivoihin on elämän aikana kertynyt runsaasti pysyviä muistijälkiä, joita kaikkia voi iän karttuessa hyödyntää.

Kokemus

Tämä on “kokemuksen” neurobiologinen vastine. Ikääntyneet aivot pystyvät nuoria aivoja paremmin myös hahmottamaan monimutkaisia asiakokonaisuuksia ja tämä kyky on valttia monessa tehtävässä. Aivojen aktiivinen käyttäminen parantaa niiden toimintaa. Aivot eivät kulu käytössä.

AIVOT 2

Ihmisaivot tekevät päätöksen jo ennen kuin me tiedostamme päätöksen syntyneen. Me luulemme päätöksen syntyneen silloin kun me sen tiedostamme, mutta itse asiassa aivot ovat tehneet jo päätöksen 350 millisekuntia aikaisemmin.

Pintatajunatamme kuitenkin voi kumota aivojen tekemän päätöksen tässä tiedostamisvaiheessa, jos aivojen väsäämä päätös ei miellytä pintatajuntaa. Pintatajunta ei voi itse tehdä uutta päätöstä, vaan se joutuu tällaisessa tapauksessa odottamaan syvemmältä tulevaa päätöstä. Ihminen on ikään kuin kaksipäinen olento.

PERUSTARPEET

Mailmassa on n. 3000 uskontoa, onko kaikkien pohjimmainen sisältö eettisesti samanlainen? Olla hyvä ihminen, elämänkumppanin löytäminen, asunnon ja perheen hankkiminen, mielekkään työn tekeminen ovat kaikki keinoja yhteen ja samaan päämäärään: onnellisuuteen.

Ihmisen tavoitteena onnellisuus ja ongelmat ovat lähes samat maahan, rotuun ja sukupuoleen katsomatta. Ihmisen piilotajunnassa ja ihmisen hengellisessä mielessä kulttuuriset erot ovat hyvin pieniä.

ELÄMÄN TARKOITUS

Elämän tarkoitus on ymmärtää ja kehittää hengen voimaa, joka on elintärkeä henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille.

Tämän voiman väärinkäyttö kuluttaa henkeä ja imee elinvoimaa fyysisestä kehostamme.

AJATUKSEN VAIKUTUS

Jokainen ajatus joka päähämme pälkähtää, jokainen uskomus johon luotamme, jokainen muisto....

…jota kannamme mukanamme, muuttuu positiiviseksi tai negatiiviseksi käskyksi keholle ja hengelle.

TAHDON TEKO

1. Älä tuomitse 2. Älä odota mitään 3. Luovu tarpeesta tietää, miksi käy niin kuin käy

4.    Luota siihen, että elämän odottamattomat tapahtumat ovat eräs henkisen johdatuksen muoto
5.    Ole riittävän rohkea tehdäksesi valinnat, jotka sinun on tehtävä, hyväksy se, mitä et voi muuttaa, ja ole niin viisas, että tiedät näiden eron.

VELVOLLISUUS ETIIKKA

Kantin mukaan teon moraalinen arvo ei ole sen enempää sen tuottamassa kokonaishyödyssä (utilitarismi) kuin onnellisuudessakaan (eudaimonismi) vaan teon motivaatiossa.

Eettisesti hyvä teko on tehty velvollisuudesta universaalia moraalilakia kohtaan, eivätkä teon mahdollisesti tuottamat epätoivotut seuraukset vaikuta sen eettisyyteen. 

KANTIN MORAALIFILOSOFIA

Toimi aina vain sellaisen maksimin mukaan, josta voit vilpittömästi toivoa että,

…se olisi yleinen moraalilaki jota kaikki ihmiset noudattaisivat aina ja kaikkialla.

MORAALISUUS

Teon moraalisuus tai epämoraalisuus nojautuu Kantin mukaan yksinomaan siihen seikkaan, noudattaako teko moraalilakia

 (suoritetaanko teko halusta noudattaa jokaisen järjellis-moraalisen olennon aitoa velvollisuutta tehdä niin kuin oikein on), vai rikkooko teko tätä lakia vastaan.

VIRIKE SIVUSTO